Dr Etai M Bogen byrja ved Landsbylegane 01.08.2017. Han har teke over praksisen etter dr Audun Vevatne som no er pensjonist.

Dr Keitumetse Motaung har gjort avtale om deleliste med dr Aasmund Storebø frå 01.04.2018. Det betyr at dei to legane har felles ansvar for pasientane i denne fastlegepraksisen. Dr Motaung vil etterkvart overta heile fastlegepraksisen