Senteret sitt bannerbilde

Ansatte

Bilde av Aasmund Storebø

Aasmund Storebø

Lege

Spesialist i allmenmedisin. Petroleumslege.

Han har deleliste med lege Keitumetse Motaung. Det betyr at dei to har felles ansvar for pasientane på fastlegelista. Dr Motaung vil etterkvart overta heile praksisen til dr Storebø.

Han arbeider i tillegg som avdelingsoverlege ved Sunnhordland Interkommunale Døgnavdeling (IDA).

Han har kontortid for pasientar ved Landsbylegane Stord AS torsdagar og fredagar. 

 

Person-ikon

Etai M Bogen

Lege

Allmenlege/fastlege med mange års erfaring hovudsakeleg frå sjukehus/mage-tarm kirurgi. Byrja som fastlege på Stord august 2017. I tillegg til fastlege, arbeider han ved Sunnhordland interkommunale legevakt.

Han har pasientdagar ved Landsbylegane alle yrkedagar

Person-ikon

Gunhild Sundal

Lege

Spesialist i allmenmedisin.

Ho har kontortid ved Landsbylegane Stord AS måndagar, tysdagar, onsdagar og torsdagar

Person-ikon

Helge Einar Vie

Lege

Spesialist i allmenmedisin. 

I tillegg til fastlege, arbeider han som helsestasjonslege, eit arbeid han har permisjon frå i inneverande kommunestyreperiode grunna politisk arbeid.

Han har pasientarbeid ved Landsbylegane Stord AS måndagar, tysdagar, onsdagar og torsdagar.

 

Person-ikon

Keitumetse Motaung

Lege

Allmenlege, uteksaminert ved Universitetet i Bergen 2012. Under spesialisering i allmenmedisin.

Deleliste med Aasmund Storebø d.v.s at ho har felles listeansvar med han og vil etterkvart overta ansvaret åleine.

Ho arbeider halvparten av tida ved landsbylegane og halvparten av tida ved Sunnhordland interkommunale døgnavdeling.

Praksisdagar ved Landsbylegane måndagar og tysdagar.

Person-ikon

Jofrid Helland

Kontormedarbeidar

Ho er den som oftast møter pasientar på telefon og i resepsjon.

Person-ikon

Lene Koppang

Reinhaldar

Ho har ansvar for dagleg reinhald av kontoret. Dette skjer utanom kontortid.

Person-ikon

Regine Vik

Medisinsk sekretær

Ho møter pasientar i resepsjon, på telefon, på behandlingsrom og på laboratoriet

Person-ikon

Therese Gjelland

Helsesekretær

Ho møter pasientar i resepsjon, på telefon, på behandlingsrom og laboratoriet

Person-ikon

Unni Landa Haugland

Helsesekretær

Ho møter pasientar i resepsjon, på telefon, på behandlingsrom og på laboratoriet.