Senteret sitt bannerbilde

Ansatte

Bilde av Aasmund Storebø

Aasmund Storebø

Lege

Spesialist i allmenmedisin. Petroleumslege.

Arbeider i tillegg med offentleg/kommunalt legearbeid som kommunelege og som medlem i kontrollkommisjonen for psykisk helsevern på Valen sjukehus, Folgefonn DPS, Stord DPS, BUP Stord og Voss DPS.

Han har kontortid for pasientar ved Landsbylegane Stord AS måndagar, onsdagar, torsdagar og fredagar. Tysdagar arbeider han med offentleg/kommunalt legearbeid. 

 

Person-ikon

Audun Magne Vevatne

Lege

Spesialist i allmenmedisin. Flylege.

Han tek mot pasientar til konsultasjonar ved Landsbylegane Stord AS måndagar, tysdagar og torsdagar.

Person-ikon

Gunhild Sundal

Lege

Spesialist i allmenmedisin.

Ho har kontortid ved Landsbylegane Stord AS måndagar, tysdagar, onsdagar og torsdagar

Person-ikon

Helge Einar Vie

Lege

Spesialist i allmenmedisin. Petroleumslege.

I tillegg til fastlege, arbeider han som helsestasjonslege, eit arbeid han har permisjon frå i inneverande kommunestyreperiode grunna politisk arbeid.

Han har pasientarbeid ved Landsbylegane Stord AS måndagar, tysdagar, onsdagar og torsdagar.

 

Person-ikon

Jofrid Helland

Kontormedarbeidar

Ho er den som oftast møter pasientar på telefon og i resepsjon.

Person-ikon

Lene Koppang

Reinhaldar

Ho har ansvar for dagleg reinhald av kontoret. Dette skjer utanom kontortid.

Person-ikon

Regine Vik

Medisinsk sekretær

Ho møter pasientar i resepsjon, på telefon, på behandlingsrom og på laboratoriet

Person-ikon

Therese Gjelland

Helsesekretær

Ho møter pasientar i resepsjon, på telefon, på behandlingsrom og laboratoriet

Person-ikon

Unni Landa Haugland

Helsesekretær

Ho møter pasientar i resepsjon, på telefon, på behandlingsrom og på laboratoriet.