Senteret sitt bannerbilde

Landsbylegane Stord AS

Ved Landsbylegane Stord AS arbeider det 4 fastlegar som har avtale med Stord kommune. Kontoret har fastlegeansvaret for omlag 4500 innbyggjarar.

Kontoret er ein fullverdig allmenpraksis med 4 spesialistar i allmenmedisin der 2 av dei også er petroleumslegar og 1 også er flylege.

Me utfører utgreiing og behandling av sjukdomar, skadebehandling, småkirurgi, rutineundersøkingar som t.d celleprøvetaking samt tilvising til offentleg eller privat spesialisthelseteneste når det er naudsynt.

Om nokon av våre listepasienter av ulike grunnar, ikkje kan møta på kontoret, kan legane koma i heimebesøk. Meld frå om det er trong for heimebesøk direkte eller på telefon til resepsjonen vår. 

Kvar lege har ledige timar reservert for henvendelsar som treng raskt tilsyn av lege.

NB! Ved kritisk sjukdom som krev hjelp med ein gong–  ring 113.

I tillegg til arbeid som fastlegar, har legane også anna offentleg helsearbeid. Difor er ikkje legane tilstades alle vekedagar. Du finn kva dagar legane er tilstades ved Landsbylegane ved å klikka på "Ansatte" øverst på sida.

Hensikten med denne heimesida er å gjera det lett og raskt for deg å koma i kontakt med oss. Her kan du gjere enkle bestillingar utan ventetid på telefonen. Du kan:

  • Bestilla time
  • Fornya reseptar på faste medisinar

Bestilling av time og resepter på SMS samt timebestilling på nett kan takast i bruk frå 7. april 2014. Aktuelt

Heimesida i drift 7. april 2014

1. april 2014